×
Success! Indicates a successful or positive action.

Pick And Place
★★★

Program a youBot mobile manipulator robot to pick and place a cube as quickly as possible.


Difficulty level: Bachelor
Number of participants: 243
Robot: youBot
Programming language:  Python
Programming interface: Webots
Minimum commitment: a few hours

back to benchmark list


rankinguserdate runs performance  
1.SEU08116101xyw
seu08116101xyw
2019-09-03 13:58:50828:38
2.SEU08116103Xuan
seu08116103xuan
2019-09-10 03:35:02128:41
3.SEU_Shi Shu
shishu
2019-08-27 07:22:12208:52
4.seu_08116107
seu08116107
2019-04-27 16:07:5548:52
5.Seu08116128
seu08116128
2019-04-25 17:29:56258:54
6.Natalia
nat
2019-07-15 12:51:291108:56
7.SEU_08116124_新垣結衣の夫
seu08116124xinyuanjieyin0
2019-04-25 17:30:27458:56
8.SEU Liu Y.L.
seulyp
2019-07-25 09:34:1268:56
9.Michail Motos
michailmotos
2019-05-10 10:23:382348:57
10.SEU08116113
pipirose
2019-04-25 13:19:39128:68
11.SEU_zyn_123
allenzhu
2019-08-26 19:39:4968:68
12.Wolfgang Fahl
wolfgangfahl
2019-08-26 14:15:3318:68
13.SEU Yiran Fang
yiranfang
2019-04-25 17:36:0918:89
14.Yuan Luo(08116109)
yuanluo
2019-08-26 13:56:27148:92
15.SEU_skq
seuskq
2019-04-03 14:46:0539:15
16.Spencer Sahu
spencersahu
2019-07-12 14:56:24299:21
17.seu_08116108_meiyu
seu08116108meiyu
2019-04-24 16:07:07109:42
18.SEU_08116126_Kailin Xu
xkllovehh
2019-04-28 03:03:3819:42
19.seu_118zdf_126_xkl
xkl4didi
2019-04-02 10:50:2119:55
20.08116111czq
zqchang
2019-04-28 09:58:0519:61
21.SEU_KXY
seukxy
2019-04-28 12:09:25109:67
22.SEU_08116120 TC
chengtan
2019-04-03 14:43:5039:78
23.seu_hyf_love_mea
seuhyf
2019-04-03 14:50:2239:82
24.SEU_08116122
seu08116122
2019-04-02 10:51:5119:93
25.seu_Gqz
seugqz
2019-04-03 14:48:35310:00
26.SEU61516209
seu61516209
2019-04-02 11:30:28110:19
27.SEU_sj_yuan
seusjyuan
2019-04-02 10:49:07110:20
28.BillPetrak
billpetrak
2019-03-05 12:12:20210:75
29.Bruno
bruno0
2019-07-12 21:15:501411:10
30.user53
user53
2019-05-15 20:13:29111:26
31.Costas Revythis
costasrevythis
2019-01-02 12:51:48711:42
32.TINA
user48
2019-03-10 03:36:17211:47
33.thanasis698
thanasis698
2019-05-15 12:42:19311:56
34.Giorgio de Ruggieri
giorgioderuggieri
2017-09-30 15:52:10111:59
35.Dimitrios Samaras
dimitriossamaras
2019-02-02 15:07:01311:77
36.Nana V
nanav
2019-07-25 09:34:28211:77
37.Theodoros Alexandrou
theodorosalexandrou
2019-02-12 19:41:30111:77
38.katrin
katrinmitta
2019-02-16 19:49:08111:77
39.Giannis Tsivelis
giannistsiv
2019-02-17 15:35:07111:77
40.helene belojohn
helenebelojohn
2019-02-17 17:01:12111:77
41.Manos Tsiomis
manostsiomis
2019-02-17 20:31:57111:77
42.Nikos Theocharis
nikostheocharis
2019-04-03 14:41:24811:82
43.Christos Karamolegkos
christoskaramolegkos
2019-01-30 16:52:20111:82
44.seu_08116102_liyitong
seu08116102
2019-04-27 17:24:51512:22
45.seu_08116116
seu08116116
2019-04-02 11:14:17112:41
46.SEU_08116104
seu08116104
2019-04-18 05:30:24113:10
47.Noah Trytten
noahtrytten
2019-03-05 18:26:21313:31
48.MaSo
maso
2018-09-22 11:41:19413:43
49.SEU114
seu114
2019-07-15 12:53:47314:48
50.SEU08116115
seu08116115
2019-08-01 06:28:43215:58